Huawei G620 – 4G

GSM HUAWEI G620 4G WHITE BLISTER